Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Τέλος στη γραφειοκρατία στην απόδοση ΑΦΜ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 09:56

Ελαχιστοποιείται, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η γραφειοκρατία στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης ατομικής επιχείρησης και μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, παράλληλα με τη δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων μέσω της myAADE (myaade.gov.gr) και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

  • Καθιερώνεται η χρήση των νέων δηλώσεων Μητρώου, Δ210 και Δ211 σε αντικατάσταση των παλαιότερων εντύπων, Μ1, Μ2, Μ6, Μ7 κλπ. Οι νέες δηλώσεις έχουν τη μορφή επεξεργάσιμου αρχείου PDF, μπορούν να συμπληρωθούν ψηφιακά και να αποσταλούν στις ΔΟΥ με την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», της πύλης myAADE.
  • Καταργείται η υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ως στοιχείο ταυτοποίησης κατά την απόδοση ΑΦΜ ή τη μεταβολή ατομικών στοιχείων μητρώου, είτε μέσω ΔΟΥ, είτε μέσω myAADElive. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει την αστυνομική ταυτότητα μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία.
  • Καταργείται, από 31 Ιανουαρίου 2022, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του eΕΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή κτηρίου, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης εκλογής του. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει διαχειριστής, αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας, επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως την ορίζει ο κανονισμός.
  • Οι πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ με συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ όποτε το αποφασίσουν και να καταθέσουν τη σχετική δήλωση χωρίς πρόστιμο.
  • Προβλέπεται, πέραν της ταχυδρομικής διεύθυνσης, και η ταχυδρομική θυρίδα, ως στοιχείο επικοινωνίας του φορολογουμένου με τη φορολογική διοίκηση.
 

Ειδικότερα:

  • Τίθεται προθεσμία δύο ετών στα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ίδρυσής τους. Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρώνεται η ίδρυση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διακοπή με οίκοθεν διαδικασία.
  • Τίθεται προθεσμία ενός έτους για τη διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.
  • Με σκοπό την αποφυγή δήλωσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ διακριτικών τίτλων που δεν έχουν δηλωθεί στο ΓΕΜΗ, κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης εισάγεται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα του διακριτικού εμπορικού τίτλου.
  • Με σκοπό την ορθή τήρηση της νομοθεσίας για την παροχή αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπεται έλεγχος του δικαιώματος, που παρέχει η άδεια διαμονής, για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών.

Τελευταία Νέα