Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# α΄ κατοικια

Αφορολόγητες θα είναι οι γονικές δωρέες, ύψους έως 150.000 ευρώ, είτε για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή για την εξόφληση στεγαστικού δανείου που έχουν λάβει για την αγορά πρώτης κατοικίας. Αντίθετα με φόρο 10% από το πρώτο ευρώ επιβαρύνονται οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο το οποίο απέκτησε το παιδί με απαλλαγή πρώτης κατοικίας καθώς και η απόκτηση ακινήτου στο εξωτερικό.

Αφορολόγητες είναι, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι γονικές δωρεές, ύψους έως 150.000 ευρώ, εφόσον προορίζονται για αγορά α΄ κατοικίας ή για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου που αφορά την α΄ κατοικία. Για μεγαλύτερα ποσά προβλέπονται κλιμακωτοί συντελεστές από 1% έως 10%. 

Εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές τωνδικαιούχων δανειοληπτώνμε την επιδότηση δανείων μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ποσό, ύψους 100.000.000 ευρώ ετησίως, από το 2021 μέχρι και το 2025, θα δαπανά το Κράτος για την επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων που προβλέπεται στο νέο Πτωχευτικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Παράταση, έως τις 31 Οκτωβρίου, έλαβε το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ δίνοντας τη δυνατότητα  σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα δάνεια τους.

Δυο 24ωρα έχουν απομείνει για τη ένταξη των δανειοληπτών, με δάνεια που συνδέονται με την α΄ κατοικία, στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ με τις αιτήσεις, μέχρι σήμερα, να έχουν ξεπεράσει τις 105.000.

Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάμεσα τις 12 πρωτοβουλίες για την τόνωση της Οικονομίας είναι και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 26 μικρά νησιά.

Ξεπερνούν τις 30.000, μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ που αφορά στην επιδότηση της δόσης των δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία.

Τελευταία Νέα