Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# αποδείξεις

Παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να διευκολύνει φορολογούμενους και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία. 

Μια καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα συνδέεται με το Taxisnet και θα είναι σχεδιασμένη για να ανεβάζει ο φορολογούμενος όσες αποδείξεις έχει για πληρωμές με μετρητά, ετοιμάζει για να δώσει σε χρήση η ΑΑΔΕ. 

Επανεξετάζεται από την κυβέρνηση το ποσοστό των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουν μέχρι 31/12/2020 οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο.

Η ώρα των φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει και δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο αν δεν έχουν συγκεντρώσει χάρτινες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ποσού ίσου με το 10%- 18,75% των ετήσιων πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Τελευταία Νέα