Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# γονικες παροχες

Αφορολόγητες είναι, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι γονικές δωρεές, ύψους έως 150.000 ευρώ, εφόσον προορίζονται για αγορά α΄ κατοικίας ή για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου που αφορά την α΄ κατοικία. Για μεγαλύτερα ποσά προβλέπονται κλιμακωτοί συντελεστές από 1% έως 10%. 

Χωρίς την υποχρέωση μετάβασης στην Εφορία θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν οι φορολογούμενοι τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.

Τελευταία Νέα