Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Λίγα 24ωρα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων αλλα και για να διορθώσουν οι φορολογούμενοι τυχόν λάθη και παραλείψεις υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς της επιβολή προστίμων.

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν ήδη οριστικοποιήσει θα έχουν οι φορολογούμενοι.

Να διορθώσουν τυχόν λάθη που εντόπισαν στο φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν  οι φορολογούμενοι για να γλιτώσουν από φόρους που δεν οφείλουν να πληρώσουν.

Τελευταία Νέα