Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# εξωδικαστικός συμβιβασμός

Κίνητρα για να προχωρήσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό δίνει το Κράτος προκειμένου να “κλείσουν” φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας.

Ένα ακόμα νομοσχέδιο φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, εντός του μήνα, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει προδικαστικό συμβιβασμό με φορολογουμένους στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

Τελευταία Νέα