Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# επιστροφες φορου

Επιστροφή φόρου θα δούνε εκατομμύρια φορολογούμενοι, φέτος, λόγω των μειωμένων εισοδημάτων που εμφάνισαν το 2020 εξαιτίας της πανδημίας ενώ εξίσου μεγάλος θα είναι και ο αριθμός των μηδενικών φορολογικών εκκαθαριστικών.    

Ψηφιακά είναι πλέον διαθέσιμες οι επιστροφές κάθε είδους φόρου μέσω taxisnet, στην Πιστοποιημένη Πληροφόρηση. 

Τελευταία Νέα