Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# σύζυγοι

Μόλις 35.500 φορολογούμενοι- σύζυγοι επέλεξαν φέτος να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, ωστόσο, υπάρχουν και κάποια ζευγάρια για τα οποία είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν ξεχωριστούς φορολογικούς δρόμους.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου καλούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι σύζυγοι για που θέλουν να κάνουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. 

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν και εφέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, είναι να δηλώσουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2019 από τους έγγαμους φορολογούμενους εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Δύο πολύ σοβαρούς λόγους για να σκεφτούν διπλά, προτού επιλέξουν να υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έχουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι.

Δικαίωμα υποβολής ξεχωριστών δήλωσεων έχουν και φέτος όσα ζευγάρια το επιθυμούν. Ωστόσο, για κάποιους καθίσταται υποχρεωτικό να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους... φορολογικά. 

Έως τις 28 Φεβρουαρίου θα παραμείνει σε λειτουργία η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν και φέτος τα ζευγάρια.

Τελευταία Νέα

ποιοι είμαστε

Το Λογιστικό Γραφείο  More than tax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και έμπιστο σύμβουλο σε ό,τι αφορά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις λύσεις που τους συμφέρουν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα που προκύπτουν με ποιότητα, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αποτέλεσμα της προσωπικής ενασχόλησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η υψηλή πιστότητα των πελατών μας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα.

λογιστικο - φοροτεχνικο γραφειο

MoreThanTax - Μαρία Λιαράκου

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381

map