Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# φορολογικα κινητρα

Φορολογικά κίνητρα προς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για να ανακαινίσουν τα σπίτια τους ζητώντας απόδειξη από τους επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του  φορολογικού νόμου 4646/2019.

Τελευταία Νέα