Μόλις το 50% των φορολογικών δηλώσεων έχουν υποβληθεί έως σήμερα και πιο συγκεκριμένα σε σύνολο 6,6 εκατομμυρίων δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν, έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 3,6 εκατομμύρια δηλώσεις.