Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Οι νέες ταμειακές μηχανές σε online σύνδεση με την ΑΑΔΕ

"Ηλεκτρονικά" βιβλία και διαβίβαση δεδομένων στο myDATA.

Λογιστικό Γραφείο: More Than Tax - Μαρία Λιαράκου

Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9599381

Τελευταία Νέα