Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Αναλυτικές πληροφορίες από το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ

Πολλά και εύλογα τα ερωτήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με την πρόβλεψη από τη νομοθεσία της υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή χρόνου διαλείμματος κατά την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας.

Προς τον σκοπό διευκρίνισης των σχετικών ζητημάτων και της αποφυγής σχετικών παρερμηνειών το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε σχετικά το υπ. αριθμ. πρωτ. 48320/1199/2019 έγγραφο του, με ο οποίο παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις προς εργοδότες και εργαζομένους.

Διευκρινίσεις προς τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου εξέδωσαν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας.

Πόροι 22,4 εκατ. ευρώ για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και τη συμβουλευτική καθοδήγηση 7.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα πρόκειται να διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της άδειας.

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθές στη Βουλή εισάγονται διατάξεις που αφορούν αλλαγές σε πλήθος εργασιακών θεμάτων.

Παράταση υποβολής Α.Π.Δ.

Τελευταία Νέα