Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Στον «πάγο» θα παραμείνουν και φέτος οι αμοιβές όσων λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό αλλά είχαν ήδη κατοχυρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών κατά τον Φεβρουάριο του 2012. Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα σύναψης κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας για την αύξηση των μισθών που είναι πάνω από τα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός, ήτοι τα 713 ευρώ μεικτά, όμως οι προβλέψεις για σημαντικά υψηλό ποσοστό πληθωρισμού και το νέο έτος δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα.

Στην δεύτερη φάση περνά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας ενώ δίνονται διευκρινίσεις για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Δώρo Χριστουγέννων θα λάβουν τον επόμενο μήνα όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Τις βασικότερες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου περιγράφει το υπουργείο Εργασίας σε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων ρυθμίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τον τρόπο καταβολής των αυξήσεων.

Στο τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εισφορών του 2021 για 250.000 παράλληλα απασχολούμενους μισθωτούς, οι οποίοι ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα διατηρώντας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, τη ρύθμιση ζητημάτων αγοράς εργασίας, ισότητας και κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και προνοιακά ζητήματα.

Τη χορήγηση επιδόματος ύψους 250 ευρώ στις ευάλωτες ομάδες, την επιδότηση εισφορών για πλήρη απασχόληση, την επέκταση της άδειας μητρότητας, την κατάργηση του 1% για τους δημοσίους υπαλλήλους και τη μάχιμη 5ετία των ένστολων θα περιλαμβάνει το μίνι ασφαλιστικό που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως ήδη προβλέπεται και για τους εργαζόμενους στον δημόσιο. Στην ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παθήσεις των εργαζομένων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, που μπορεί να αποφευχθεί αν τηλεργάζονται. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία, μέσω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (για παροχή τηλεργασίας) του εργαζομένου προς τον εργοδότη, καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφοράς σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αποδεχθεί την αίτηση.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις» τόσο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο όσο και για  την εξυπηρέτηση πολιτών.

Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη φάση υλοποίησης της Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας που αφορά στην απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις- εργοδότες της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία Νέα