Προσυμπληρωμένα θα είναι στο έντυπο Ε2 τα μισθώματα από ακίνητα που εισπράττουν οι φορολογούμενοι καθώς, σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι Υπηρεσίες θα καταγράφουν στους αντίστοιχους κωδικούς τα ποσά που εισέπραξαν οι εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών η παρεμβάσεων όπως συμβαίνει με τους μισθωτούς η τους συνταξιούχους παρά μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων η της προσκόμισης των ανάλογων παραστατικών και εγγράφων.